language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om ansökan om bygglov


Kungörelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnader för kyrkoverksamhet

Fastighet: Turinge-Kyrka 1:2
Ärendenummer: BYGG.2023.217

En ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken byggnader för kyrkoverksamhet har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun.

Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-12-18, till:

Nykvarns kommun, bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.


Senast uppdaterad 2023-12-04 09:01

Dela sidan