language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om samråd för detaljplan Stöpplaren 3 m.fl.

Datum för kungörelse: 2023-12-07
Detaljplan: Stöpplaren 3 m.fl.
Ärendenummer: KS/2023:131
Förfarande: Standardförfarande
Samrådstiden pågår: 2023-12-07 t.o.m. 2024-01-05

Kungörelse och samrådshandlingar finns tillgängliga via denna länk.
Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och vara kommunen tillhanda senast 2024-01-05.

Senast uppdaterad 2023-12-07 08:38

Dela sidan