language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om ansökan om bygglov


Kungörelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation

Fastighet: Ströpsta 3:311
Ärendenummer: BYGG.2023.221

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun.

Ansökan avviker mot detaljplanens bestämmelser genom att anläggningen placeras på prickmark. Om du är berörd sakägare, t. ex. närboende, kan du lämna synpunkter innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-12-22 till: Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.


Senast uppdaterad 2023-12-08 08:33

Dela sidan