language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om beviljat bygglov


Kungörelse om beviljat marklov för schaktning/fyllning

Fastighet: Mörby 5:1
Ärendenummer: BYGG.2023.227
Beslutsdatum: 2024-01-17

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovenheten i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

Senast uppdaterad 2024-01-22 07:47

Dela sidan