Nykvarns kommun

Kungörelse om beviljat bygglov

Kungörelse om beviljat bygglov för nybyggnad av två byggnader för kyrkoverksamhet

Fastighet: Turinge Kyrka 1:2
Ärendenummer: BYGG.2023.217
Beslutsdatum: 2024-01-18, § 9

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsenheten i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.