Nykvarns kommun

Kungörelse om granskning för detaljplan Stöpplaren 3 m.fl.

Datum för kungörelse: 2024-04-22
Detaljplan: Stöpplaren 3 m.fl.
Ärendenummer: KS/2023:131
Granskning: 2024-04-22 till 2024-05-13

Kungörelse och granskningshandlingar finns tillgängliga via denna länk Öppnas i nytt fönster..