language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus

Kungörelse om ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus

Fastighet: Takpenseln 1
Ärendenummer: BYGG.2024.112

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av två stycken flerbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Ansökan avviker mot detaljplanens bestämmelser genom att nya balkonger kragar ut över mark som inte får bebyggas.

Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2024-08-09 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta plan- och byggavdelningen i Nykvarn.

Senast uppdaterad 2024-07-08 08:41

Dela sidan