language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell- och konferensbyggnad

Kungörelse om ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell- och konferensbyggnad

Fastighet: Bommersvik 1:1
Ärendenummer: BYGG.2024.124

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av en hotell- och konferensbyggnad har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2024-08-09 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta plan- och byggavdelningen i Nykvarn.

Senast uppdaterad 2024-07-08 08:54

Dela sidan