language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om beviljat bygglov

Kungörelse om beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation

Fastighet: Mörby 5:1, Ströpsta 4, Nykvarn
Ärendenummer: BYGG.2024.98
Beslutsdatum: 2024-07-04

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.

Senast uppdaterad 2024-07-08 08:59

Dela sidan