Nykvarns kommun

Bygg- och miljönämndens protokoll 2022-12-21

Tillkännagivade av justerat protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-12-21
Paragrafer: 117-119
Instans: Bygg- och miljönämnden
Datum för tillkännagivande: 2022-12-22
Sista datum för överklagande: 2023-01-12