Nykvarns kommun

Sociala Utskottets Protokoll 2024-03-25


Tillkännagivande
Sammanträdesdatum: 2024-03-25
Paragrafer: §23 - §28
Instans: Vård- och omsorgsnämnden
Datum för tillkännagivande: 2024-03-28
Sista datum för överklagande: 2024-04-19

Länk till aktuella sammanträden och protokoll Pdf, 377.8 kB.