Nykvarns kommun

Sociala Utskottets Protokoll 2024-04-29

Tillkännagivande
Sammanträdesdatum: 2024-04-29
Paragrafer: §34 - §48
Instans: Vård- och omsorgsnämnden
Datum för tillkännagivande: 2024-05-06
Sista datum för överklagande: 2024-05-28

Länk till aktuella sammanträden och protokoll Pdf, 377.2 kB.