Nykvarns kommun

Här hittar du en sammanfattning av kommunens taxor och avgifter för innevarande år, samt skattesatser och statistik.

Taxor och avgifter

Kommunens verksamheter finansieras främst via kommunalskatten. Men det finns även vissa områden med tillkommande avgifter och taxor.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om vad olika tjänster kostar, som exempelvis att ha sitt barn i kommunal förskola, att ha kommunalt vatten, hantering av avfall eller att söka bygglov.

Behöver du mer information om en taxa eller avgift så ska du kontakta det aktuella kontoret eller avdelningen på kommunen.

Nedan presenteras de avgifter som gäller för 2022 för respektive verksamhetsområde.

Samlingsdokument: Taxor och avgifter 2022 Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Skattesatser och statistik

Här hittar du grundläggande statistik för Nykvarns kommun. På Statistiska centralbyrån (SCB) och Kolada kan du se mer statistik och jämföra med andra kommuner.

Folkmängd

Nykvarns kommun hade 11 650 invånare i september 2022.

Kommunalskatt

Skattesatsen i Nykvarns kommun för 2023 är 32,05 kronor.

Kommunen: 19,97 kronor

Regionen (tid. landstinget): 12,08 kronor

Totalt: 32,05 kronor

Tillkommer gör en begravningsavgift på 0,25 kronor som gäller alla.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. Kyrkoavgiften i Turinge-Taxinge församling är 1,07 kronor.

Kommunens areal

Landyta: 152 kvadratkilometer

Vatten: 26 kvadratkilometer

Totalt: 178 kvadratkilometer