Nykvarns kommun

Guide för dig som förtroendevald

I den här guiden hittar du allt du behöver veta, till exempel om offentlighetsprincipen, styrmodell och hur ärendeberedningen går till. Ladda ned guiden nedan.

Guide för dig som förtroendevald. Pdf, 363.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Författningssamling

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunstyrelsen och nämnder som anger vilket ansvarsområde respektive instans har. I författningssamlingen hittar du även ordningsregler och föreskrifter, taxor och avgifter samt delegationsordningar. Här hittar du författningssamlingen.

Kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Emil Steen
emil.steen@nykvarn.se
08-555 010 03

Utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden
Ibrahim Abdallah
ibrahim.abdallah@nykvarn.se
08-555 010 08

Vård- och omsorgsnämnden och bygg- och miljönämnden
Klaudia Mozer
klaudia.mozer@nykvarn.se
08-555 010 70