Nykvarns kommun

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och nio ersättare. Kommunstyrelsen är också verksamhetsnämnd för bland annat kultur- och fritidsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor.