Nykvarns kommun

Bygg- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövningen enligt miljöbalken och sådant som föreskrivs i plan- och bygglagen. Bygg- och miljönämnden har fem ledamöter och fem ersättare.