Nykvarns kommun

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturskola och fritidsfrågor, folkbibliotek, föreningsbidrag, kulturfrågor och tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt lotterilagen.