Nykvarns kommun

I Nykvarns kommun finns en överförmyndare. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Sedan den 15 januari 2021 samverkar Nykvarn med överförmyndarenheten, Södertälje kommun.

Syftet med överförmyndarens tillsyn är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Föräldrabalkens bestämmelser reglerar uppdragen. Överförmyndarenheten finns i Södertälje. Boka tid om du vill träffa överförmyndaren eller någon av handläggarna.