Nykvarns kommun

Utbildningsnämnden ansvarar för skolor, anpassad skola, förskolor, fritidshem och ansökningar till gymnasieutbildningar och vuxenutbildning. Utbildningsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare.