Nykvarns kommun

Enligt vallagen har kommunen ansvar för förberedelser och genomförande av allmänna val, val till EU-parlamentet och folkomröstningar. Denna uppgift utförs av valnämnden. Valnämnden har fem ledamöter och fem ersättare.