Nykvarns kommun

I Nykvarns kommun är alla verksamheter samlade i en förvaltning, som består av ett antal kontor och avdelningar. Kommundirektör är den högsta tjänstemannen.

Kommunförvaltningen sköter den löpande verksamheten, förbereder och utreder ärenden samt genomför de politiska beslut som fattas. Sammantaget har Nykvarns kommun ca 800 tillsvidare- och visstidsanställda varav de flesta arbetar inom vård, förskola och skola.

Placeholder

Klicka på bilden för att förstora.

Kommunledningen

Kommunledningen finns samlad i kommunhuset på Centrumvägen 24 A. I kommunledningen ingår kommundirektören och cheferna för de olika kontoren.

Steinunn Ásgeirsdóttir

Kommundirektör

Telefon: 08-555 010 01

Liridona Rama

Biträdande kommundirektör

Telefon: 08-555 012 17

Marika Makrigianni

Tillförordnad kontorschef Lära och växa

Telefon: 08-555 010 91

Camilla Norrgård Sundberg

Tillförordnad kontorschef Bygga, bo och miljö

Telefon: 08-555 010 80

Susanne Stamreus kommunikationschef i Nykvarns kommun

Susanne Stamreus

Kontorschef Leva och verka

Telefon: 08-555 014 61

Carina Braun

Kontorschef Samordning och internt stöd

Telefon: 08-555 011 20

Fuad Ganibegovic

Kontorschef Välfärd och service

Telefon: 08-555 011 18