Nykvarns kommun

Kommunen är en politiskt styrd organisation, det vill säga förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder beslutar om kommunens verksamheter.

Kommunen styrs av politiker, som även kallas förtroendevalda. Politikerna väljs i allmänna val vart fjärde år. Det ger dig som medborgare en möjlighet att påverka hur beslut ska fattas. Du har även möjlighet att själv gå med i ett parti och kandidera i ett val.

Den politiska ledningen i Nykvarns kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter. Fullmäktige beslutar även om vilken skatt du som medborgare ska betala till kommunen.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför fullmäktige och ger förslag till beslut.

Nykvarns kommun har även fem nämnder, med ansvar för olika områden. Ledamöterna i nämnderna utses av kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar om övergripande mål inom sitt ansvarsområde liksom om detaljbudget och uppföljning.

Den politiska ledningen, majoriteten, i Nykvarns kommun för mandatperioden 2022-2026 består av socialdemokraterna, nykvarnspartiet, centerpartiet och miljöpartiet.

Placeholder

Klicka på bilden för att förstora.