language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om beviljat bygglov

Kungörelse om beviljat bygglov
Fastighet: Nykvarrn 10:35
Ärendenummer: BYGG.2022.298

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation har beviljats 2022-09-30.
Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.

För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08 555 010 00.

Senast uppdaterad 2022-10-24 04:36

Dela sidan