Nykvarns kommun

Här kan du se de e-förslag som går att rösta på. De är tillgängliga i tre månader. Sedan arkiveras de eller hanteras vidare, beroende på hur många röster de fått.

Se vilka aktuella e-förslag som finns

Du kan sortera förslagen eller gå in och läsa under varje enskilt förslag. Du kan också rösta på de förslag du vill ska tas upp av kommunens förtroendevalda för beslut.

Om ett förslag har försvunnit har dess aktiva tid troligtvis gått ut. Du kan själv se om det ligger bland arkiverade förslag eller förslag under behandling.

Kontakta oss