Nykvarns kommun

Här finns de e-förslag som har fått minst 50 röster under de tre månader det
varit aktivt och som har tagits upp för beslut av kommunens politiker.

Se vilket beslut som togs

För att läsa vilket beslut som togs kan du klicka dig in under varje enskilt förslag. Där kan du även se hur många röster förslaget fick.

Kontakta oss