Nykvarns kommun

Du behöver inte vara bosatt i Nykvarn för att lämna ditt e-förslag. Det räcker om du verkar i eller besöker kommunen. Om ditt förslag får 50 röster eller mer så kan det tas upp för beslut på politisk nivå.

Vad ska ett e-förslag innehålla?

För att förslaget ska bli publicerat måste det innehålla följande punkter:

 • Rubrik och beskrivning: Förslaget måste ha en rubrik och en beskrivning som ger tydlig information om vad du vill ska hända och varför.
 • Kontaktuppgifter: Du som lämnar in förslaget måste ange för- och efternamn samt kontaktuppgifter.
 • Läsbarhet och tydlighet: Ditt förslag måste vara fullt läsbart och komplett. Otydliga e-förslag skickas tillbaka för komplettering.
 • Ett förslag: Det måste vara ett konkret förslag. Om det är en fråga, synpunkt eller felanmälan så skickas den vidare till rätt plats. Den publiceras inte som e-förslag.

Det går bra att bifoga dokument, så länge du äger rättigheterna till dem. Tänk på att ditt förslag blir en allmän handling när du lämnar in det.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att följa de här reglerna för att ditt förslag ska publiceras:

 • Förslaget måste vara läsbart för att kunna publiceras.
 • Förslaget måste beröra kommunens verksamhet och geografiska område. När du lämnar in förslaget finns kategorier som är baserade på de flesta av kommunens verksamhetsområden.
 • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt ha olämpligt innehåll.
 • Förslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild, exempelvis kopplat till bygglov eller ekonomiskt bistånd.
 • Beslut i frågan får inte ha fattats av kommunens politiska instanser de senaste tolv månaderna.
 • Det får inte finnas en process eller rättsprocess som är kopplad till innehållet i förslaget och som pågår parallellt.
 • Det får inte redan finnas ett liknande e-förslag där underskrifter samlas in. Du kan alltid se vilka aktuella förslag som ligger publicerade här på hemsidan.

Så här hanteras e-förslagen

När du har skickat in ditt e-förslag genom formuläret så granskas det på vardagar under kontorstid. Om förslaget behöver kompletteras så blir du kontaktad på den e-postadress som du angett. Om förslaget inte bryter mot våra regler (se ovanför) så publiceras det bland de förslag som samlar underskrifter.

Förslagen ligger tillgängliga på den här sidan i tre månader. Om förslaget får minst 50 röster under den perioden så kan det tas upp för beslut av den nämnd eller styrelse som ansvarar för det område ditt förslag handlar om.

Lämna ditt förslag

Kontakta oss