Nykvarns kommun

Här hittar du de e-förslag som har varit öppet för omröstning i tre månader. De förbereds nu för vidare hantering eller väntar på beslut från politisk instans.

Pågående omröstning

Här kan du gå in och läsa varje enskilt förslag och se hur många röster det fått under de tre månader det varit öppet för omröstning. När förslaget har hanterats klart kommer det att flyttas till beslutade förslag.

Kontakta oss