Nykvarns kommun

Här hittar du användbar information inför köp av varor och tjänster. Dina rättigheter och skyldigheter som konsument. När du vill klaga på vara eller
tjänst som du köpt. Det är kostnadsfritt att ta kontakt för råd och hjälp.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som avgör tvister mellan konsumenter och företag. Myndigheten är opartisk och ger inte råd i enskilda ärenden.

Anmälan måste vara skriftlig och kan endast göras av en konsument. ARNs beslut är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad.

Fastig­hets­mäklar­inspektion (FMI) är den statliga myndighet som registrerar fastig­hets­mäklare och utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastig­hets­mäklarsed

FMI ger information till dig som är konsument och anlitar fastighetsmäklare.

En nationell oberoende vägledning i Konsumentverkets regi.

 

Konsumentverkets tidning med tips och råd om din privatekonomi. Den finns ladda ner via länk under relaterad information.


Objektiv och kostnadsfri rådgivning om bank, försäkringar och pension.


En oberoende vägledning om el och gas.


Här kan du som konsument få information och råd när du handlar varor och tjänster utanför Sverige inom EU, Norge och Island. Rådgivningen är kostnadsfri.


Här kan du läsa om aktuella konsumentproblem. Hitta information för dig som driver företag om konsumenträtt, avtal och marknadsföring.


Leta, hyra, köpa, bygga, äga, sälja och/eller flytta. Du hittar snabb och korrekt information på omboende.se.


Du har alltid ett konsumentskydd när du reser. Skyddet är olika starkt beroende på var du reser, hur du reser och vad som händer. Reseguiden på Hallå konsuments webbplats hjälper dig ta reda på vad du har rätt till.


Råd & Rön utges ut av Sveriges konsumenter och är kommersiellt oberoende, en tidning helt utan annonser. Följ länken under relaterad information för att hitta "Svarta listan" med de företag som struntar i Allmänna reklamationsnämndens beslut. Där hittar du även svar på vanliga konsumentfrågor samt kan ta del olika tester.


Sveriges Konsumenter är en obunden, demokratiskt förankrad och ideell organisation som arbetar för alla konsumenters rätt till skydd, inflytande samt möjlighet att göra medvetna och hållbara val.


Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband samt fiberanslutning.