Nykvarns kommun

Om du blir arbetslös är det viktigt att du anmäler dig på arbetsförmedlingen på din första arbetslösa dag för att få den ersättning som du har rätt till.

Du som blir/är arbetslös ska i första hand skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och följa den planering som görs upp för dig. Detta är en grundförutsättning för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Din socialsekreterare kan sedan erbjuda dig ytterligare insatser.

Kommunen arbetar individuellt med dig för att hitta vägen till självförsörjning. Utgångspunkten är att du ska bli självförsörjande och vi utgår från dina kunskaper, erfarenheter och styrkor. Det kan vara aktuellt med praktikplatser, korta yrkesutbildningar, stöd vid arbetssökandet men också andra åtgärder.

I första hand är fokus att du hittar ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, men ibland kan det behövas olika arbetsförberedande insatser för att komma vidare.

För dig med försörjningsstöd

Om du söker försörjningsstöd för att du är arbetslös kommer du att erbjudas kontakt med en jobbmatchare för att komma vidare och ut på arbetsmarknaden. Du kan också få hjälp med att öka dina möjligheter att bli självförsörjande genom arbete, studier eller olika aktivitetsåtgärder.

Ungdomsanställning

Är du mellan 20 och 26 år, folkbokförd i Nykvarns kommun och har varit arbetslös en längre tid? I så fall kan du kontakta handläggare inom kommunens försörjningsstöd eller Arbetsförmedlingen för att få veta mer om förutsättningarna för en ungdomsanställning.