Nykvarns kommun

Det finns goda möjligheter att hitta arbete i Nykvarns kommun eller i regionen. Kommunens mål är att erbjuda helhetslösningar för dem som av olika skäl står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden i Nykvarn

Nykvarns kommun har drygt 11500 invånare och tillåts växa i takt med att vård och omsorg, skola och övriga servicesystem hinner med. Tack vare ett centralt läge i Mälardalsregionen och närheten till Stockholm så finns mycket goda möjligheter till både ett bra liv för hela familjen och med möjligheter till arbete, friluftsliv, kultur och service inom ett bekvämt avstånd till både storstad och natur.

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder kommunen arbetsmarknadsaktiviteter av olika slag.

Arbete för ungdomar

I Nykvarn satsar vi på våra ungdomar. Ni ungdomar är en viktig del av samhället. Det finns ett behov av välutbildad personal med arbetslivserfarenhet inom näringsliv, landsting och kommun. För att få denna erfarenhet måste möjlighet erbjudas att komma ut i arbetslivet. Kontaktvägar och första jobberfarenheter är mycket värdefulla för framtiden inom arbetslivet.

Syftet med sommarjobb är att erbjuda möjlighet till jobberfarenhet, meningsfull sysselsättning och introduktion till arbetslivet. Likaså att tillgodose behoven åt företagarna med personal.

Jobbmässa för ungdomar

Under våren anordnas en jobbmässa som ger dig möjlighet att träffa representanter för näringsliv, kommun och arbetsförmedling. Kom förberedd med utskrivna sökandepresentationer.

Arbete för nyanlända

Du som har kommit som asylsökande och fått uppehållstillstånd i Sverige erbjuds hjälp med etablering i arbetslivet.

Det är i första hand Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för att du ska få en kontakt med arbetslivet. När du fått beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket erbjuds du möjlighet att träffa en handläggare från Arbetsförmedlingen.

Vikarieförmedlingen

Söker du arbete som lärare, barnskötare eller förskollärare? Då kan du få ett korttidsvikariat genom kommunens vikarieförmedling. Läs mer om vikarieförmedllingen här eller skicka in en intresseanmälan.