Nykvarns kommun

Här kan du läsa om kommunens inköp och upphandlingar.

Inköp och upphandlingar

Våra upphandlingar annonseras i de digitala upphandlingsverktygen Kommers Elite och/eller i Tendsign. Vi är en kommun och lyder vi under Lagen om offentlig upphandling; LOU. Allt avtalstecknande föregås av upphandling. Avrop och beställningar sker ifrån upphandlade avtal.

Var hittar jag kommunens upphandlingsunderlag?

Kommunens upphandlingar med omfattning över tröskelvärdet för direktupphandling annonseras via elektroniskt upphandlingssystem. Du hittar dem i det elektroniska upphandlingsverktyget TendSign via tendsign.se Länk till annan webbplats.. Om du riggar en bevakning för era områden där kommer du få en signal när upphandlingsunderlag är annonserade. Där kan du ta del av samtliga underlag från samtliga myndigheter inom den offentliga sektorn som upphandlar inom ert område. Av respektive underlag framgår vilka kriterier och krav som är aktuella i respektive upphandling.

Direktupphandling

Direktupphandling sker endast om avtal saknas och omfattningen understiger tröskelvärdet för direktupphandling.

Leverantör mot offentliga sektorn – hur gör man?

För att delta i en offentlig upphandling är det viktigt att känna till hur upphandlingsförfarandena fungerar och vad som är viktigt att tänka på. Mer information om hur upphandling går till hittar du via Upphandlingsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns dels skriftlig information, en digital Anbudsskola och möjlighet att kontakta Upphandlingsmyndigheten direkt.

Kontakta oss