language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Upphandlingsregister

Här kan du registrera ditt företag för att ta del av förfrågningar om direktupphandling från Nykvarns kommun.

Vi förbinder oss inte att enbart använda detta register. Registret är tänkt att underlätta för våra beställare att hitta lämpliga företag för sin förfrågan.

Registrera företag för e-postutskick.

Obligatoriska fält markeras med *.
Kontrollera att du får en bekräftelse på att dina svar har skickats till oss.

Verksamhetsområde - Vård och omsorg, produkter
Verksamhetsområde - Vård och omsorg, produkter


Verksamhetsområde - Vård och omsorg; sociala tjänster
Verksamhetsområde - Vård och omsorg; sociala tjänsterVerksamhetsområde - Detalj- och partihandel
Verksamhetsområde - Detalj- och partihandel
Verksamhetsområde - Handel samt reparation av motorfordon, motorcyklar, reservdelar och tillbehör
Verksamhetsområde - Handel samt reparation av motorfordon, motorcyklar, reservdelar och tillbehör

Verksamhetsområde - Hotell- och restaurangverksamhet
Verksamhetsområde - Hotell- och restaurangverksamhet


Verksamhetsområde - Informations- och kommunikationsverksamhet
Verksamhetsområde - Informations- och kommunikationsverksamhet


Verksamhetsområde - Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Verksamhetsområde - Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknikVerksamhetsområde - Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
Verksamhetsområde - Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

Verksamhetsområde - Utbildning
Verksamhetsområde - Utbildning

Verksamhetsområde - Annan serviceverksamhet
Verksamhetsområde - Annan serviceverksamhet


Verksamhetsområde - Tillverkning
Verksamhetsområde - Tillverkning

Verksamhetsområde - Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
Verksamhetsområde - Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
Verksamhetsområde - Byggverksamhet
Verksamhetsområde - ByggverksamhetVerksamhetsområde - Fastighetsverksamhet
Verksamhetsområde - Fastighetsverksamhet

Verksamhetsområde - Finans- och försäkringsverksamhet
Verksamhetsområde - Finans- och försäkringsverksamhet

Verksamhetsområde - Försörjning av el, gas, värme och kyla
Verksamhetsområde - Försörjning av el, gas, värme och kyla

Verksamhetsområde - Jordbruk, skogsbruk och fiske
Verksamhetsområde - Jordbruk, skogsbruk och fiske

Transport och magasinering
Transport och magasinering

Övrigt
Övrigt


Mitt företag vill gärna ta emot e-post angående direktupphandlingar. Jag är medveten om att utskicken kommer att omfatta alla kategorier av tjänster. * (obligatorisk)
Mitt företag vill gärna ta emot e-post angående direktupphandlingar. Jag är medveten om att utskicken kommer att omfatta alla kategorier av tjänster.


Den information du lämnar till oss, liksom information om vilka produkter och tjänster du säljer samt fakturerings- och betalningsinformation krävs normalt sett för att ingå avtal med oss. Den rättsliga grunden för vår personuppgiftsbehandling är tillåten då vi behandlar personuppgifter i vår myndighetsutövning och utför uppgifter av allmänt intresse.

Utöver ovanstående information kan vi också komma att be om en del annan information som kan hjälpa oss att göra vår kommunikation så effektiv som möjligt. Sådan kompletterande information kommer vi endast att samla in i den utsträckning du ger oss informationen, och därmed ditt samtycke.

De personuppgifter vi samlar in använder vi på följande sätt:

  • För att registrera dig som leverantör (när det är aktuellt).
  • För att delge dig information rörande, produkter eller tjänster som du levererar, och möjliggöra anbudsgivning.
  • För att kommunicera med dig, inklusive att erbjuda anbudsförfrågningar rörande nya produkter eller tjänster som vi tror kan intressera dig. Du kan, som sagt, närhelst tacka nej och välja bort att ta emot denna typ av förfrågningar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 11:20

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 11:20

Dela sidan