Nykvarns kommun

Kommunens personal- och lönesystem.

Logga in

Det krävs först en inloggning med mobilt BankID, sedan använder du dina inloggningsuppgifter till Heroma.

Här registrerar du dina arbetsförändringar, frånvaro, friskvård, kilometerersättning, resor och utlägg.
Det finns även två appar. I appen MinTid registrerar du dina arbetsförändringar och din frånvaro. I appen MinLön kan du se dina lönespecifikationer och din preliminära lön.