Nykvarns kommun

Nykvarns kommun erbjuder närhet till fantastisk natur, en härlig plats för hela familjen, nära till kommunal service och en positiv inställning till näringsverksamhet. Kommunen har antagit vision med sikte på år 2035 – Kom närmare. Budskapet är: Kom till oss, här får du förverkliga dina livsdrömmar, leva hållbart och ha tillgång till pendling som fungerar.

Bra läge

Nykvarn har ett bra läge intill E20 och nära E4. En resa till Stockholm går på endast 28 minuter med Svealandsbanan och till Eskilstuna på bara 32 minuter. Det gör Nykvarn till en attraktiv plats att både bo, starta och bedriva verksamhet i. Vårt industriområde, Stockholm Syd/Mörby, har pekats ut som det viktigaste utvecklingsområdet inom området logistik i södra Stockholm. Vi fortsätter även vårt arbete med utbyggnation av vår infrastruktur med ett fokus på vatten och avlopp, god tillgång till elektricitet, bredband och ett omfattande industrivägnät.

Kommunens företag

Kommunens företagare är driftiga och det finns ett stort antal mindre och medelstora företag i området. Vi har en aktiv lokal företagareförening, Nykvarns Företagareförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och nära samverkan med aktörer som – Företagarna Södertälje-Nykvarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Södertälje Science Park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nykvarns kommun har även en mängd egna aktiviteter för dig som företagare i kommunen. Totalt har vi cirka 1060 registrerade företag som både servar Mälardalsregionen inom hantverks, service- och konsultverksamhet och bedriver mer stationärt företagande. De flesta är fåmansföretag, men även större företag har etablerat sig. Utöver Nykvarns kommun finns det flest sysselsatta på Volkswagen Parts Logistics Sverige AB, Alcro-Beckers/Tikkurila Sverige AB, Aditro Logistics och Alfort & Cronholm. För att hitta ett företag i kommunen, använd gärna vårt företagsregister Länk till annan webbplats..

Södertörnssamarbetet

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö - har en lång tradition av samarbete.

Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner. Samarbete sker inom flera områden, bland annat gymnasiet, energi, miljö, återvinning och med en gemensam räddningstjänst. Gemensamt agerande av kommunerna har framgångsrikt drivits kring infrastruktur, till exempel satsningar på väg 73, Nynäsbanan, Södertörnsleden och E4:ans breddning.

Visionen Kom närmare

Kommunens vision 2035 tar fasta på möjligheterna att utvecklas, leva och bo i Nykvarn. Visionen syftar till att inspirera till handling idag, i morgon och alla kommande dagar. Att gå i en riktning som andas framtidstro, utveckling och tillväxt under mottot hållbarhet, mod och handling.

Inom området näringsliv ska vi:

  • Skapa kreativa och utvecklande miljöer
  • Se till att möjligheter finns
  • Arbeta så att kommunen blir en katalysator för dynamisk utveckling
  • Verka för klusterbildning mellan näringsliv och högskolor/universitet
  • Utveckla besöksnäringen.