language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Vårändringsbudget 2022

Kommun och politik

Placeholder

Den styrande politiska majoriteten har tidigare meddelat att de vill ge skolor och förskolor en utökad budget för 2022. Nu går ärendet upp till kommunfullmäktige, i den så kallade vårändringsbudgeten, för beslut. I vårändringsbudgeten finns även ett antal andra justeringar.

Under kommunstyrelsen sammanträde 26 april beslutades det att vårändringsbudgeten ska gå vidare till kommunfullmäktige för beslut. Ändringar i budgeten för 2022 behöver göras på grund av att den är för låg med anledning av ökade försäkringspremier och uteblivna ränteintäkter från AB Nykvarnsbostäder.

Andra verksamhetskostnader som kräver utökad finansiering finns i hela organisationen, men framförallt inom utbildningsnämnden, eftersom det sker en stor inflyttning till kommunen. Totalt handlar det om 6,2 miljoner och det ska gå till:

  • Satsning på utökad kapacitet och minskade barngrupper i förskolan
  • Förskolepaviljonger
  • Satsning för att minska problematisk skolfrånvaro
  • Satsning på förstärkt systematiskt kvalitetsarbete
  • Satsning på utvecklande lärmiljöer i förskolan för barn med funktionsnedsättning
  • Volymreserv vid ökning eller minskning av antal barn/elever

Andra områden som i ingår i beslutet är bland annat en utbildningsplan inom vård- och omsorg, detaljplan för Turingeån, inflationskompensation, valnämnd och upprustning av Folkets park. Ändringarna i budgeten ska finansieras genom ökade skatteintäkter och statsbidrag.

Senast uppdaterad 2022-10-20 05:26

Dela sidan

Senast uppdaterad 2022-10-20 05:26

Dela sidan