language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Budget för CO2-utsläpp i kommunen

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Anders Heggestad från Klimatsekretariatet har presenterat koldioxidbudgeten för Nykvarn.

Som ett led i hållbarhetsarbetet har Nykvarn tagit fram en budget för alla utsläpp av koldioxid som görs i kommunen. Om kommunen ska uppfylla sin del av Parisavtalet bör utsläppen minskas med tolv procent per år fram till 2040.

Igår presenterades Nykvarns koldioxidbudget för kommunstyrelsen av Anders Heggestad från Klimatsekretariatet, en forskningsbaserad organisation som i samverkan med Uppsala universitet tar fram koldioxidbudgetar till landets kommuner och regioner. Budgeten utgår från prognoser från FN:s klimatpanel IPCC av hur mycket koldioxid världens befolkning kan släppa ut globalt innan temperaturen på jorden höjts med 1,5 respektive 2 grader.

Med hjälp av offentliga databaser bryter Klimatsekretariatet ner världens och Sveriges koldioxidbudget till lokal nivå och ser hur stora minskningar behöver göras för att uppfylla målen i Parisavtalet.

I Nykvarn kommer en tydlig majoritet av utsläppen, över 70 procent, från inrikes transporter, dels på grund av att E20 går genom kommunen, dels på grund av att många invånare har bil. Utrikes sjöfart och utrikesflyg – beräknat på invånarantal – står också för stora andelar.

För att klara minskningen behöver utsläppen inom Nykvarns gränser minska med tolv procent med start i år. Om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer är Nykvarns koldioxidbudget förbrukad inom sju år.

Anders Heggestad jämför med barnens lördagsgodis.

– Ska du äta allt nu eller spara hela veckan? Det är samma sak med våra koldioxidutsläpp. Om vi släpper ut mer nu så blir det mindre kvar senare.

Tiden är också en avgörande faktor, påpekar han.

– Alla utsläpp ackumuleras, de finns kvar därute. Det vi sparar i dag, fortsätter vi spara imorgon och framöver. Tidiga minskningar ger större klimatnytta och skillnaden är förvånande stor.

Hur utsläppen ska minskas är prioriteringar som samhället måste göras. Här krävs det politiska beslut. Även en kommun kan påverka mycket, menar Anders Heggestad.

– Det finns många goda exempel på hur kommuner använder sina möjligheter för att påverka utsläpp och klimat, till exempel översiktsplaner, hårdare krav på kraftvärmeverk, byggprojekt och i upphandlingar. Vi får inte heller glömma att det också finns lagar som ska följas. Sveriges klimatpolitiska ramverk har tydliga mål för hur landet ska minska sin klimatpåverkan.

Se Nykvarns koldioxidbudget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs rapporten om Nykvarns koldioxidbudget Pdf, 27.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Mer information om budgeten

Senast uppdaterad 2022-09-13 10:23

Dela sidan

Senast uppdaterad 2022-09-13 10:23

Dela sidan