language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Låg vattennivå i Yngern

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Just nu kommer det in en del frågor till servicecenter om varför vattennivån i Yngern är lägre än vanligt. I nyheten reder vi ut frågan

Under sommaren har det varit torrt en längre tid, vilket gör att vattennivåerna sjunker naturligt i våra sjöar och vattendrag. En annan anledning till de låga vattennivåerna är att kommunen anpassar vattenståndet utifrån en vattendom från 1952.

Vattendomen bestämmer hur mycket vatten som ska tappas ur Yngern och Turingeån. Domen uppger även begränsningar för hur lite och mycket vatten sjön och ån får innehålla. Kommunen ansvarar därför för att anpassa sjön Yngern och Turingeån efter det som står i vattendomen.

Skulle flödet till ån stängas av helt så skulle åfåran torka ut och det skulle börja lukta illa. Vilket i sin tur skulle leda till problem ur miljö- och hälsosynpunkt. Därför är det nödvändigt att tappa vatten från Yngern, men självklart finns det en gräns för hur lågt vattnet i sjön får bli. Under torra somrar är därför avtappningen från sjön så återhållsam som möjligt för att inte riskera att vattennivån ska bli för låg.

Senast uppdaterad 2022-09-14 11:04

Dela sidan

Senast uppdaterad 2022-09-14 11:04

Dela sidan