language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen

Näringsliv och arbete

Placeholder

Från och med nästa år kommer kommunen att ta betalt först efter att ett kontrollbesök har genomförts på en livsmedelsanläggning istället för den fasta avgiften som tidigare tagits ut i början av varje år.

År 2021 började en ny avgiftsförordning att gälla för offentlig kontroll av livsmedel som innebär att livsmedelskontrollen nu även kan efterhandsdebiteras. I Nykvarns kommun kommer detta att införas från och med 2023.

Livsmedelskontroll
Bestämmelserna säger att livsmedelskontrollen ska finansieras med avgifter. Det innebär att det är de som har en livsmedelsverksamhet som ska betala för kontrollen av att livsmedelslagarna uppfylls. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige, det är bygg- och miljönämnden som är den ansvariga myndigheten och miljöavdelningens inspektörer som utför kontrollerna.

Avgift
Hur mycket varje verksamhet ska betala beror på verksamhetens bedömda kontrollbehov. Det baseras på storlek och omfattning och följer livsmedelsverkets nationella modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar. Den riskklassning som din verksamhet har fått beslut om sedan tidigare gäller fortfarande och det är den som bygg- och miljönämnden kommer att ha som riktlinje för hur mycket du ska betala under året.

Efterhandsdebitering
Istället för att få en faktura i början av varje år, som det har varit tidigare, kommer du som har en registrerad livsmedelsanläggning från och med nästa år faktureras efter att ett kontrollbesök har genomförts.

Senast uppdaterad 2022-09-09 10:19

Dela sidan

Senast uppdaterad 2022-09-09 10:19

Dela sidan