language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Beslutat av kommunstyrelsen 27 september

Kommun och politik

Placeholder

Riktlinjer för medborgardialog, lösningar för särskilt boende och investeringsbudget för utbildningsnämnden. Det var några av ärendena som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 27 september.

Riktlinjer för medborgardialog och utveckling av trygghets- och brottsförebyggande arbete

Kommunstyrelsen antog en ny riktlinje för medborgardialog och trygghets- och brottsförebyggande arbete. Den går bland annat ut på att medborgardialogen ska vara en självklar del i planeringen av kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete. Det förebyggande arbetet ska vara strukturerat, transparent och kommunikativt och bland annat innehålla omvärldsbevakning, planering och uppföljningar. Det är också viktigt att kunskap och information delas mellan samverkanspartner, intressenter och allmänhet.

En första medborgardialog ska hållas under våren 2023.

Medborgardialogen ligger i linje med de medborgarlöften som Nykvarns kommun och Polismyndigheten tillsammans har formulerat. De handlar om effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftena syftar också till att engagera och involvera medborgare och lokala aktörer.

Framtida behov av särskilt boende

I dag finns ett särskilt boende i Nykvarn, Lugnet. I sin nuvarande form kommer inte Lugnet ha tillräckligt med platser för att täcka behovet av platser.

Kommunstyrelsen anser att den lämpligaste lösningen är att ersätta Lugnet med ett större boende som täcker hela behovet av platser. Med moderna lokaler kan också kvaliteten på vården höjas.

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige avsätter medel i den kommande budgetprocessen för att bygga ett särskilt boende i Nykvarn. Förvaltningens utredningar kommer till slutsatsen att det mest ekonomiskt fördelaktiga är att kommunen själva bygger och äger sin verksamhetslokal. Att bygga ett nytt äldreboende ger en lägre hyra på tio års sikt och kan bidra till en samordning av verksamheter, när man kan samutnyttja lokaler med egen verksamhet.

Ändrad inriktning på utbildningsnämndens investeringsbudget

Furuborgskolan behöver anpassas för att tillfälligt kunna ha förskoleverksamhet i lokalerna. Detta på grund av behovet av fler förskoleplatser i kommunen. Att använda befintliga lokaler ökar antalet platser på ett kostnadseffektivt sätt, jämfört med att till exempel hyra paviljonger. För att kunna göra anpassningarna behöver förvaltningen kunna använda investeringsmedel på maximalt en miljon kronor. Vid sitt sammanträde godkände kommunstyrelsen denna förändrade inriktning på utbildningsnämndens investeringsbudget.

Senast uppdaterad 2022-10-10 04:28

Dela sidan

Senast uppdaterad 2022-10-10 04:28

Dela sidan