language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Budget 2023 av den nya majoriteten

Kommun och politik

Placeholder

Den kommande mandatperioden kommer att styras av Socialdemokraterna tillsammans med Nykvarnspartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. När de nu tagit fram en ny budget och flerårsplan blir deras viktigaste strategiska mål under perioden hållbarhetsfrågorna.

För Nykvarns kommun handlar det om att vårda natur och miljö, men också om att skapa förutsättningar för ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Majoriteten vill därför:

Vision 2035 och de tre hållbarhetsperspektiven – det sociala, det ekologiska och det ekonomiska perspektivet – kommer därför genomsyra kommunens målbild och strategiska mål under mandatperioden.

Översiktsplan

En annan stor satsning – som också är tätt förknippad med hållbarhetsfrågorna – är kommunens nya översiktsplan. Hur ska vårt framtida Nykvarn se ut? Hur vill vi växa? Och var? Arbetet med översiktsplanen är lagreglerat och omfattande med program, samråd och utställning. Det är ett dokument som lägger grunden för många framtida beslut, därför är det avgörande att så många intressenter som möjligt får komma till tals. Inte minst är det viktigt att Nykvarnsborna blir delaktiga och kan lämna synpunkter under processen.

Särskilt boende

De senaste åren har kommunens service byggts ut med bland annat skolor, idrottshall och förskolor. I den här budgeten lyfter majoriteten nästa viktiga punkt. Ett särskilt boende som gör att våra äldsta invånare kan stanna kvar i Nykvarn när de inte längre kan bo kvar i sin bostad. Här har processen redan påbörjats med att ersätta det nuvarande boendet, Lugnet, med moderna och mer ändamålsenliga lokaler.

Utbildning

Budgeten innehåller också en särskild satsning på utbildningsområdet. Det som lyfts är all ge extra stöd till barn och unga med särskilda behov så att de får bättre chans att ta tillvara sina förutsättningar till växande och lärande.

Andra satsningar som lyfts fram i budgeten

  • Stöd till personer som vill hoppa av från en kriminell livsstil.
  • Större utrymme för hemtjänst och äldreomsorg för att kunna hålla jämn takt med ökat antal äldre i Nykvarn.
  • Förbättra den ekologiska statusen i Måsnaren.
  • Utbyggnad av vatten- och avloppsnät – en viktig faktor för att minska belastningen på Nykvarns sjöar.
  • Effektivisera elanvändning, till exempel genom att ersätta gammal gatubelysning med LED-armatur och att installera solceller på alla nya kommunala byggnader.

Beslut om budgeten kommer att tas på kommunstyrelsens sammanträde 25 oktober.

Mål och budget 2023–2025 kan du läsa här. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om den nya politiska majoriteten i Nykvarn.

Senast uppdaterad 2022-10-20 10:30

Dela sidan

Senast uppdaterad 2022-10-20 10:30

Dela sidan