Nykvarns kommun
Placeholder

Tveta återvinningscentral hålls stängd under december månad för ombyggnation. Syftet är att göra centralen mer tillgänglig och trafiksäker. Returen vid Moraberg utökar sina öppettider under samma period.

För att minska köerna på Tveta Återvinningscentral breddas nu rampen från två till tre körfält. Detta ger två körfält för avlastning samt ett körfält i mitten så att du kan köra ut när du är klar. Man placerar även krossmaterial, vitvaror, däck, jordförsäljning i släpkärra ris och gren samt kompost inom samma område för mer trafiksäkerhet.

Returen vid Moraberg utökar sina öppettider under samma period. Besök telge.se Länk till annan webbplats. för information om öppettider.