Nykvarns kommun
Placeholder

Från och med den 1 januari 2023 kan du som är mellan 15–25 år ansöka om bidrag för att ordna ett projekt eller arrangemang i Nykvarns kommun.

Från och med den 1 januari 2023 kan du som är mellan 15–25 år ansöka om bidrag för att ordna ett projekt eller arrangemang inom exempelvis idrott, musik, teater, film, e-sport, konst och mycket mer. Du kan ansökan om max 5000 kr. Nykvarns kommun utser en stödperson till varje beviljad ansökan som kan hjälpa till med det nödvändiga.

Villkor för att söka idépeng

  • Du som söker måste vara mellan 15–25 år.
  • Du som söker bidraget ska vara skriven i Nykvarns kommun.
  • Andra barn eller ungdomar ska kunna ta del av arrangemanget.
  • Arrangemanget får inte ha något vinstsyfte.
  • Arrangemanget ska äga rum i Nykvarns kommun.
  • Föreningar och organisationer får inte söka bidraget.
  • Du som är under 18 år måste ha målsmans underskrift innan bidraget betalas ut.

Så här ansöker du

Du ansöker om idépeng i kommunens boknings- och bidragssystem Rbok. Länk till annan webbplats.

Här Länk till annan webbplats. hittar du en instruktionsfilm om hur man ansöker i Rbok.

Utbetalning och redovisning av bidrag

Bidraget betalas ut när din ansökan har beviljats. Du som är under 18 år behöver målsmans underskrift innan bidraget kan betalas ut.

Du måste lämna in en enkel rapport och redovisa kostnader från arrangemanget senast 90 dagar efter genomförandet. Om projektet av någon anledning inte blir av eller om de redovisade kostnaderna inte uppgår till det beviljade beloppet blir du som ansökt återbetalningsskyldig.