language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ändring av detaljplan för del av Ströpsta 3:312 (Bergtorp förskola) är utställd för granskning

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2023-01-24 § 12 att godkänna samrådsförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till ändring av detaljplan på granksning. Granskningstiden pågår mellan 2023-02-08 och 2023-02-21.

Planområdet är beläget i Brokvarn, cirka 1,5 kilometer sydost om Nykvarns centrum. Planområdet är cirka 800 kvadratmeter stort och är idag angetts som natur i gällande detaljplan.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en större parkeringsplats och avsläppningsyta tillhörande förskolan för att förhindra trafikproblem som förväntas uppstå längs den högt trafikerade Järnavägen.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här.

Senast uppdaterad 2023-02-14 02:10

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-02-14 02:10

Dela sidan