language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Stoppat arbete återupptas på Bergtorp

Bygga, bo och miljö

Placeholder

På grund av en tvist med exploatören har utbyggnaden av de kommunala anläggningarna i bostadsområdet Bergtorp försenats. Nu finns en plan för hur arbetet ska gå vidare.

Bostadsområdet Bergtorp i södra delen av tätorten har växt fram på bara några år sedan starten 2019. Inför utbyggnaden av området kom Nykvarns kommun överens med exploatören om att denne skulle stå för merparten av kommunens kostnader i projektet, det vill säga projektering, vatten- och avloppsarbeten samt anläggning av gator inom området. Exploatören sålde i sin tur marken vidare till ett antal bostadsutvecklare.

Under projektets gång uppstod diskussioner om finansieringen och eftersom kommun och exploatör inte kunde komma överens avstannade arbetet. I dag saknas det pengar för att genomföra projektet på det sätt det var tänkt.

– Vi är inte nöjda med den situation som uppstått. Men vi tänker lösa det så snabbt och smidigt som möjligt, säger David Schubert.

Bland de arbeten som återstår ingår ett par diken i anslutning till Swebostads fastigheter, en ny dagvattenledning och dricksvattenledningar till olika tekniska anläggningar. Dessutom ska vägen inne på området asfalteras och en gång- och cykelväg plus en naturstig anläggas.

– Kommunen fortsätter dialogen om finansiering men ser samtidigt över omfattningen för projektet för att landa på en acceptabel nivå och standard, säger David Schubert.

När påbörjas det arbete som återstår?

– Just nu upphandlar vi en projektör för arbetet. Efter det ska arbetet projekteras, en ny entreprenör handlas upp innan själva byggprocessen påbörjas, säger David Schubert.

När blir det klart?

– Vi räknar med att börja bygga efter sommaren och vara klara till årsskiftet 2023/2024, säger David Schubert.

Senast uppdaterad 2023-03-03 12:57

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-03-03 12:57

Dela sidan