language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ändring av detaljplan Cementen 1 m.fl. är utställd för granskning

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2023-01-24 § 13 att godkänna planförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till detaljplan på granksning. Granskningstiden pågår mellan 2023-02-16 och 2023-03-09.

Planområdet är cirka 26 hektar och beläget en kilometer nordväst om Nykvarns centrum, i området Furuborg. Området avgränsas av järnvägen i söder, Björkhemsvägen i öst och Furuborgskolan samt ett naturområde i norr.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för idrottsändamål och ett nytt bostadsområde med cirka 290 nya bostäder i form av kedjehus, radhus och stadsvillor. Inom den nordvästra delen av planområdet möjliggörs natur- och parkmark. En mindre del i norr möjliggör för odling.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här.

Senast uppdaterad 2023-02-15 01:16

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-02-15 01:16

Dela sidan