language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Korta handläggningstider för beslut om bygglov

Bygga, bo och miljö

Placeholder

2,9 veckor. Det är genomsnittstiden för att få beslut om ditt bygglov i Nykvarns kommun. Om du gör rätt från början.

I Nykvarns kommun tar det i genomsnitt 13,7 veckor från att bygglovet skickats in till att företaget eller privatpersonen får ett beslut. Det betyder inte att handläggningstiden är 13,7 veckor eftersom ärendet oftast inte är komplett från början. Kommunens bygg- och miljöchef Camilla Norrgård Sundberg betonar därför vikten av att göra rätt från början. Förbered din ansökan och ta reda på vad som gäller för ditt projekt.

– Får vi in alla handlingar vi behöver, har vi en handläggningstid i genomsnitt på 2,9 veckor. Det är en relativt kort handläggningstid om man ser till lagkravet som är på 10 veckor från det datum som ansökan om lov eller förhandsbesked är komplett.

För att underlätta bygglovsprocessen finns det checklistor på nykvarn.se och bygglovshandläggare finns tillgängliga för att svara på dina frågor.

– Vi ser över våra arbetssätt för att korta ner handläggningstiderna. Under året inför vi bland annat en e-tjänst som underlättar för bygglovsansökningar. Vi ser också över hur vi kan hjälpa sökande att korta ner tiden mellan ansökan och kompletta handlingar, säger Camilla Norrgård Sundberg.

Ett bygglov behöver du om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa förändringar som till exempel ett plank eller en mur. Handläggningstiden för bygglov är individuell och är olika från ärende till ärende. Enligt plan- och bygglagen måste ett komplett ärende handläggas inom 10 veckor från att det kommit in till kommunen. Handläggningstiden räknas från det datum som ärendet är komplett. Behöver ett ärende kompletteras ska kommunen begära kompletteringarna inom tre veckor.

Här kan du läsa mer om bygglov »

Senast uppdaterad 2023-03-09 10:48

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-03-09 10:48

Dela sidan