Nykvarns kommun
Placeholder

Än så länge en byggarbetsplats. Men i maj-juni är det dags för provdrift och efter sommaren kan SEEL ta emot sinaförsta kunder. Från vänster: Tommy Frisk, arkitekt, Elliot Jensson, operatör batterilabb och Tobias Berin, platschef.

Nu står det 3 700 kvadratmeter stora testcentret SEEL klart, en del av en nationell satsning som ska göra Sverige världsledande inom forskning och utveckling av elfordon. Tutan går husesyn i anläggningen på Stockholm Syd Mörby och får en genomgång av den avancerade tekniken.

För ett år sedan togs det första spadtaget till SEEL Swedish Electric Transport Laboratory – ett tekniktungt testcenter för forskning kring elektromobilitet som ägs och drivs av det statliga forskningsinstitutet RISE och Chalmersstiftelsen. Nu är byggnaden på plats i Mörby industriområde och sekretessen kring projektet är hög.

– Om man tänker sig att det tar åtta år att utveckla ny teknik, från ritbord till färdig produkt, så är den här anläggningen steg sex i den processen. Sekretessen är därför oerhört hög, säger Tobias Berin, platschef på SEEL i Nykvarn.

Totalt etableras tre testcenter med olika verksamhetsinriktning i Sverige. I Nykvarn inriktas arbetet mot forskning och testning av bland annat batteriteknik och komponenter för tyngre fordon, flygplan och båtar. Inuti den stålgrå tvåvåningsbyggnaden finns både avskilda verksamhetsytor med verkstad och testrum men också gemensamma ytor som kontor, lounge och konferensrum.

– Huset är byggt så att de som hyr provresurser för sina tester inte ska se varandra. De tar in sin utrustning från en sida av huset och transporterar den därifrån på den motsatta sidan, säger Tobias Berin.

Innanför dörrarna på entréplanet löper en lång gallerialiknande korridor genom huset och in till de enskilda testrummen. Här ska batteriteknik och komponenter till tunga fordon testas. I ett av rummen finns en testrigg som väger närmare 130 ton.

– Mitt jobb är att försöka förstå vad som efterfrågas och översätta tankar till fysisk form. Att rita ett skal till ett jätteviktigt innehåll där funktionen är prioriterad är något helt annat än att utforma en kontorsbyggnad, säger Tommy Frisk, arkitekt på Frisk Arkitektur i Södertälje som har ritat anläggningen.

I sektionen för batteritestning finns ett antal klimatskåp där batterier kan testas under tuffa temperaturförhållanden och utsättas för ett stort antal laddningar och urladdningar.

– Vi har ritat teknikintensiva anläggningar tidigare, som batterifabriken i Södertälje, och det är mycket att ta hänsyn till när avancerad teknik ska in, säger Tommy Frisk.

I en annan sektion testas växellådor och elmotorer för tunga fordon i en så kallad EAHD, Electric Axle Heavy Duty, där kraftiga elmotorer utsätter fordonsdelar för tung belastning och höga varvtal. Väggarna i rummet är klädda i plåt. Om en enda skruv eller mutter lossnar blir den en livsfarlig projektil som enkelt skulle genomborra väggar i vanligt byggmaterial.

– EAHD består av gigantiska elmotorer som driver respektive bromsar det som ska testas. Under de tunga maskinerna finns en seismisk massa som dämpar vibrationer och svängningar. Maskinerna väger sju ton styck, berättar Tobias Berin.

Intill EAHD-rummet finns ett bemannat operatörsrum där personalen kan följa vad som händer genom ett sidofönster och via kameraövervakning.

– Fönstret är något som alla inblandade uppskattar. Att se processen i realtid med egna ögon ger en annan upplevelse än att följa den via en skärm, säger Tobias Berin.

En viktig del i utformningen av den nya anläggningen har varit att skapa öppna trivsamma ytor där människor kan mötas. Loungen i entréplan har stora glaspartier och en öppen trappa leder upp till det övre våningsplanet med kontorslandskap, kontorsceller och konferensrum.

– Vi vill att anläggningen ska kännas ljus och välkomnande så att de som kommer hit vill stanna kvar. Det ska vara lätt att träffas, hämta kaffe eller slå sig ner i sofforna men också att ta sig till de enskilda testrummen, säger Tommy Frisk.

Utsidan är byggd med så kallade sandwichelement av plåt, med en del i betong. Intill entrén har fasaden smyckats med träribbor som även återfinns på systerbyggnaden i Göteborg.

– Huset i stort har precis den funktion jag hade tänkt mig men rent estetiskt har det skett en del förändringar sedan skisstadiet då halva huset var i betong. Men det är en fin anläggning som smälter väl in i området, säger Tommy Frisk.

Fakta om SEEL

SEEL Swedish Electric Transport Laboratory, drivs i samverkan mellan stat, akademi och näringsliv. Syftet med SEEL är att stärka kunskapsutvecklingen och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter i Sverige och Europa och göra svensk industri världsledande inom elektromobilitet. SEEL ägs till 50,5 procent av det statliga forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, och till 49,5 procent av Chalmersstiftelsen. Totalt etableras tre anläggningar för provning och forskning i Sverige – i Nykvarn, Göteborg och Borås.

Finansiering

Investeringsbudgeten för SEEL är omkring 1,3 miljarder kronor för de tre anläggningarna. Energimyndigheten har gett 575 miljoner kronor i stöd till SEEL. Allt överskott från den framtida provningsverksamheten vid SEEL ska återinvesteras i anläggningarna.

Fordonsdalen

Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och landets enskilt största exportsektor. Anläggningen i Nykvarn ligger i den så kallade fordonsdalen som utgörs av Stockholms län och länen i östra Mellansverige. Cirka 20 procent av världens drivlinor för tunga fordon produceras i fordonsdalen och en tredjedel av alla anställda inom fordonsindustrin i Sverige arbetar här.