language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Folkets park rustas upp

Uppleva och göra

Placeholder

Gestaltningsillustration av nya Folkets park framtaget av Pontarius AB.

Nykvarns charmigaste samlingsplats ska rustas upp. Under året får Folkets park nya gång- och promenadstråk och större lekytor.

Folkets park har under hela 1900-talet varit en plats där människor har haft möjlighet att mötas. Och att parken fortfarande är viktig för Nykvarnsborna är det ingen tvekan om. Därför satsar nu kommunen fem miljoner kronor på parken med start under 2023. Fritids- och kulturskolechef Fredrik Ljungestig berättar mer om planerna.

– Vi vill göra parken mer tillgänglig för alla åldrar så att den åter kan bli en samlingspunkt för våra invånare, året runt. Tillsammans med en utvecklingsgrupp med politiker har vi tagit fram ett gestaltningsprogram. Redan nu i vår börjar arbetet med parken, säger Fredrik Ljungestig.

Parken byggdes 1918 av Nykvarns största fackförening, pappersindustriarbetareförbundet, som en plats för möten, utbildning och nöjen. Under 20- och 30-talen blev parken en populär samlingsplats med dans, basarer, revy, teater och umgänge på helgerna. Under efterkrigstiden fortsatte parken vara ett andningshål där människor kunde träffas under enklare förhållanden.

1968 såldes parken till kommunen. Efter att på 70-talet ha avvärjt planer på rivning och bostadsbyggande satsade socialdemokratiska föreningen i Nykvarn på en renovering 1978–80 och verksamheten fick nytt liv med hjälp av lokala föreningar. Många minns bland annat de populära onsdagsträffarna på 80-talet med dans och gratis inträde.

Nu är det alltså dags för en ny upprustning. Fem miljoner kronor ska resultera i gång- och promenadstråk för flanörer, en trevligare och tillgängligare entré, större lekytor för de yngsta och kanske till och med ett utegym. De befintliga byggnaderna rustas upp försiktigt för att bevara den forna parkens charm. 

– Det är viktigt att Nykvarnsborna känner igen sig i den nya parken. Den är en del av Nykvarns identitet. På många platser i Sverige läggs anrika parker ner, men här finns ett genuint intresse att ta vara på det gamla och bevara känslan, fortsätter Fredrik Ljungestig.

Redan till våren kommer små förändringar synas. Under sommaren används parken som vanligt, trots renoveringarna, med bland annat nationaldagsfirande, Nykvarnsdagen och sommarprogram. Öppettiderna ska ses över för att göra parken ännu mer tillgänglig.

Folkets park-fakta

  • Byggdes 1918 av pappersindustriarbetareförbundet för politiska möten och utbildning. Under 1950-talet hade det politiska syftet vattnats ur och parken blev i stället en plats för dans och fest.
  • Kommunen tog över parken 1968.
  • Ny toalettbyggnad byggdes inför kungaparets besök 2011.
  • Under pandemin blev parken en viktig samlingspunkt för umgänge utomhus.
  • Nya banor på minigolfen byggdes 2022.
  • Rustas upp med start 2023.

Senast uppdaterad 2023-03-16 01:49

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-03-16 01:49

Dela sidan