language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Underrättelse om granskningsutlåtande för ändring av detaljplan inom Mörby 5:34

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Syftet med ändring av detaljplan inom Mörby 5:34 är att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig lager- och industribyggnad inom fastigheten Mörby 5:34. Granskningstiden påick mellan 2022-12-16 till 2023-01-06. Nu har kommunen tagit fram ett graskningsutlåtande.

Senast uppdaterad 2023-04-03 01:36

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-04-03 01:36

Dela sidan