Nykvarns kommun
Placeholder

Planområdets lokalisering.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en större parkeringsplats och avsläppningsyta tillhörande förskolan för att förhindra trafikproblem som förväntas uppstå längs den högt trafikerade Järnavägen. Granskningstiden påick mellan 2023-02-08 till 2023-02-21. Nu har kommunen tagit fram ett graskningsutlåtande.